FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:30:09

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๕

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตอนใต้ของ Naze, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในระยะ ๑-๒ วันนี้ อนึ่ง ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๐ ม.ค. ๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง      และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส และคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ๑.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕

- บ.หัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเสริม ช่วยจันทร์)

- บ.ท่าเฟือง ต.ตะกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายภิญโญ เพชรรัตน์)

- บ.ไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ทอนผักกูด ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายคำนวน บ่ายนุ่น)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีมีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสมพร กอบกิจ)

- บ.ลำปอก ต.ปะเหลี่ยน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายผัน รอดผล)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายนัด ช่างเหล็ก)

- บ.ผังปาล์ม๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายทศพร โคกเขา)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสงวน นิลรัตน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel