FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของ Buenaventura, Colombia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้ว และจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง ๖-๘ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๕๗ นี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๓.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕

- บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายฤทธิ์ จุ่มถา)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางศรีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ชายทุ่ง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมแรง (นายอาทิตย์ จันทร์ละมูล)

- บ.ข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ลมแรง (นายเหรียญ พรชู)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นางอรทัย พิมลนอก)

- บ.บางกัน ต.น้ำหนัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเจริญ จันทร์ปาน)

- บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอมรรัตน์ ถาโห)

- บ.เทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ สมล่ำ)

- บ.ควนสวนปัด ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย อินณรงค์)

- บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายขึม แก้วเก้า)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายรณชัย สูทอด)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.ผัง๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวนี้ท้องฟ้าโปร่ง ลมแรง ไม่มีฝนตก (นายนิคม ข้องจิตร์)

- บ.คลองกิ๋ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายหาบ หลีมาด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel