FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:24

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๘.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Ile Hunter, New Caledonia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง ๖ – ๘ องศาเซลเซียส          และมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.พัทลุง ๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายถาวร เยาว์เหมือน)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายเจริญ ชูอ่อน)

- บ.ไร่ใหม่ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (น.ส.สมใจ ฉายเนตร์)

- บ.พุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ชูมีชัย)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาวเย็น (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวสันต์ จิตรหาญ)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีหมอกหนา (นายวัชระ ประมวล)

- บ.แม่กระทิง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นางอนงค์ จันสะ)

- บ.ดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางสุดารัตน์ ชัยมงคล)

- บ.แม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายฉลาด คุ้ยเขีย)

- บ.หนองรางช้าง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ มีลาภ)

- บ.น้ำพุ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ คงเนียม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel