FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:31:06

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๓.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออกของ Amahai,Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งได้ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว และจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๕๗ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๒ – ๔ องศาเซลเซียส

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้อ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕

- บ.บนโพธิ์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศเย็น ไม่มีฝนตกตลอดสัปดาห์ (นายจรุง ถนิมพาสน์)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้มีหมอก อากาศหนาว (นายราตรี ทิพย์ลาย)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายจำเนียร เพชรโชติ)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.เกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก (นายอิฐ ภูมิคอนสาร)

- บ.ไสแพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศหนาว มีฝนตกเล็กน้อย (นายภานุ บุญเหลือ)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายสมชาย มณีวงษ์)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้มีหมอก อากาศหนาว (นายวิรัตน์ พึ่งมาลี)

- บ.ห้วยพลู ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้มีหมอก อากาศหนาว (นายสงวน กลัดแสง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel