FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:23

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๒.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Yap, Micronesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยแล้ว โดยจะปกคลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๒ – ๔ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง และมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จังหวัดพัทลุง ๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕

- บ.สระยูง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น (นายมนูย จิตรเขม้น)

- บ.นาคลอง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน อากาศหนาว (นายณรงค์ คงแก้ว)

- บ.บางไต ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกเล็กน้อย (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

- บ.คลองฉวาง ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายวสันต์ ช่วยพัด)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ลมแรง อากาศเย็นสบาย (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.หนองเรือ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายธนโชติ พระภูมิ)

- บ.ทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุ่ยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ลมแรง (นายยุทธชัย ลุนกุดเกาะ)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ลมแรง (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ธาตุ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้อากาศหนาว มีลมพัดเป็นระยะ (นายสมพร ขันสุทธะ)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ลมแรง (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ลมแรง (นายรณชัย สูทอก)

- บ.หัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายบรรเทา พิมพ์สอาด)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ท้องฟ้าหลัว อากาศหนาว (นายพงษ์ศักดิ์ ชุมแสง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel