FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:29

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๗.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือของ San Antonio, Puerto Rico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก ๑ – ๓ องศาเซลเซียส กับมีลมแรงและมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ – ๓  เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จังหวัดพัทลุง ๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕

- บ.ศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้อากาศหนาว ลมแรงเป็นระยะ (นายห๊ะเสส บุญเกิด)

- บ.ลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้อากาศหนาวมาก ลมแรงเป็นระยะ (นายบุญสม พรมใจ)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้อากาศหนาวมากและหนาวตลอดสัปดาห์ (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ลมแรงเป็นระยะ (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.นาฝายใต้ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้อากาศหนาว ลมแรง มีหมอกเล็กน้อย (นายยศ นาคเอี่ยม)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้อากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่ง (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศเย็น ลมแรง (นายสมพงษ์ เหลืองอ่อน)

- บ.ยายจัน ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มอุ่นขึ้น ไม่มีฝนตก (นายมงคล เจริญสุข)

- บ.ห้วยโป่ง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็น (นายช่าย วงศ์ษา)

- บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เช้านี้อากาศหนาวเย็น (นายฤทธิ์ จุ่มถา)

- บ.สระยูง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายมนูญ จิตรเขม้น)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้อากาศหนาว และมีหมอก (นายอภิชัย อนุพงศ์)

- บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายหวิน ขาวเขาใคร)

- บ.น้ำก้อ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้อากาศหนาวมาก มีแดดอ่อนๆ (นายละมัย พันธุ์แก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel