กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาเสิด ม.6 ต.ปักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศหนาวเย็นขึ้น ไม่มีฝนตก มีลมแรงมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:37:11
 
บ.ตาเสิด ม.6 ต.ปักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศหนาวเย็นขึ้น ไม่มีฝนตก มีลมแรงมาก_นายจตุรทิศ หล้าอุดม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS