FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:45:58

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๗๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือของ Lanos, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง และมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือ สำหรับบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝนตก (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.กะเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้อากาศหนาวเย็นและลมแรง (นายสะอาด บุญเกิด)

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อากาศหนาวเย็นตลอดสัปดาห์ ลมพักแรง (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งแพะ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ลมแรง อากาศหนาว ท้องฟ้าหลัว (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.ดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ลมแรง อากาศหนาว (นายนิรุตร แสงจันทร์)

- บ.นอกท่า ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายเมตตา อนุพันธ์)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นางปุทมทิพย์ นานยานัส)

- บ.บ้องตี้น้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศหนาวเย็น (นายสมชาย ปรางจันทร์)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก (นายมนูญ เงินถม)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ลมแรง (นายสมบูรณ์ เนตรวิเชียร)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อากาศหนาว ลมแรง (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้อากาศเย็น ลมแรงมากตลอด ๒-๓ วันที่ผ่านมา (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่ง (นายประพันธ์ แก้วนำ)

- บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศหนาว ลมแรง (นายเสียน มูสิกชาติ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel