FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 24 ม.ค. 2557 08:35:05

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Old Iliamna, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย         (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเว้นแต่ภาคเหนือ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดราชบุรี ๔๗.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.ซอย๑๐ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมศักดิ์ เรืองศิ)

- บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกหนา (นายพุด แย้มพรหม)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมพัดเป็นระยะๆ (นายเสรี คาผูก)

- บ.ฝ่ายท่า ต.ท่าคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.ในกริม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เช้านี้อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายประจวบ เรืองศิลป์)

- บ.เขาคา ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายสมชาย โพธิ์สุวรรณ)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายคงคา ตฤณชาติ)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีแดดอ่อนๆ (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.มาบตารอด ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายวินัย สว่างดี)

- บ.เกษตรสิริ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายภักดี บุญมาก)

- บ.บางกัน ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายเจริญ จันทร์ปาน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel