FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 25 ม.ค. 2557 10:30:20

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔๑.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกของ Saumlaki, Indonesia ไม่มีรายงาน       ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๒ – ๔ องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอ่อนลงด้วย

อนึ่ง ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๒๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑ – ๓ องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ตำบลบ้านพร้าว จังหวัดพัทลุง ๐.๖ มม. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศหนาว มีลมแรง (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนเป็นช่วงๆ (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.ข่า ต.บ่านข่า อ.ศรีสังคม จ.นครพนม เช้านี้ท้องฟ้าสลัว อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางเหรียญ พรชู)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีลมแรง (นางอรทัย พิมลนอก)

- บ.วังกกเหนือ ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีหมอกหนา (นายพาท ขวัญแจ่ม)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายชาติชาย หน่อบ่า)

- บ.นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายชาตรี คำจัง)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย มีลมแรง (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

- บ.พลำ ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายเสกสันต์ พรหมบุญ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้น (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีแดดอ่อนๆ (นายลิขิต หัสคุณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel