FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาวเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:24:28
 
บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาวเย็น_นางอรทัย พิมลนอก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel