FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 26 ม.ค. 2557 10:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔๑.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๔๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของ Rizal, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ – ๓ องศาเซลเซียส แต่ยังคงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง ๑ – ๓ องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดพัทลุง ๐.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕

- บ.นาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมแรง มีหมอกหนาช่วงเช้า (นายแสง แสงตรีสึ)

- บ.โศกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาหนาวเย็นขึ้น (นายสุบิน สุดแสวง)

- บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวมาก มีหมอกหนา (นายประเวก อยู่รอง)

- บ.หุบตาอ้น ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีลมแรง (นางลินนา เทพบุตร)

- บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีหมอกหนาช่วงเช้า (นายสมศักดิ์ เทียมเพชร)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มร้อนเป็นช่วงๆ ไม่มีฝนตก (น.ส.อรทัย ใจดี)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มร้อนเล็กน้อย (นายมิตร เนตรวิเชียร)

- บ.ไสอ้อย ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นางพรทิพย์ ทองเหลือ)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดอ่อนๆ มีลมแรง (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเริ่มหนาวเย็น (นายวินัย จันทร์เทพ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel