ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม_สภาพอากาศร้อนอบอ้าว มีลมแรง อากาศหนาวช่วงเช้า ไม่มีฝนตก

วันที่ 26 ม.ค. 2557 15:02:46
 
บ.ท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม_สภาพอากาศร้อนอบอ้าว มีลมแรง อากาศหนาวช่วงเช้า ไม่มีฝนตก_น.ส.ศศิวิมล ยอดดี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th