กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขวากเหนือ ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้อากาศหนาว มีหมอกบาง แต่อุ่นขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:40
 
บ.ขวากเหนือ ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้อากาศหนาว มีหมอกบาง แต่อุ่นขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา _นายวิชัย แก้วสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS