กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:14:35
 
บ.เก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศร้อน_นายทองพูล จิตแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS