กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าจี้ ม.8 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าสลัว อากาศหนาว มีหมอกลงหนา ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:51:49
 
บ.ป่าจี้ ม.8 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าสลัว อากาศหนาว มีหมอกลงหนา ไม่มีฝนตก _นายจรัญ เรือนคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS