กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด๘สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:59:49
 
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด๘สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก _นายธงชัย สิงห์ภูมิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS