กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงถ้อย ม.7 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:53:08
 
บ.ม่วงถ้อย ม.7 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก ไม่มีฝนตก _นายเกษม รัตนพล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS