FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:12

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๔.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๙.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของ Iwaki, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะนี้ สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาถึงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๗ ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.พ. ๕๗ ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตก และอุณหภูมิลดลง ๑ - ๓ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ๕ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.มอหนึ่งสองสาม ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม สักดาสร้อย)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.ปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางสายรุ้ง ถาสุด)

- บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุมงคล แสนทำพล)

- บ.หนองหมู ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญรัตน์ เชื้อทอง)

- บ.โนนหัวนา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเดือน เรืองเจริญ)

- บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทรงภพ คงกระพันธ์)

- บ.คลองนูน ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางเกศร คุรุโคตร)

- บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมาก ไม่มีฝนตก (นายจรัญ โกมินทร์)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมาก ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ สมศรี)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพูล หนูพัฒ)

- บ.เนินพระเนาว์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (เจ้าหน้าที่ ทธ.)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel