FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:50

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของ Port-Olry, Vanuatu ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ไม่สามารถรายงานสภาพอากาศประจำวันได้ เนื่องจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาขัดข้อง         

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑.๐ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.ร่มโพธิ์เงิน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว (นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต)

- บ.น้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสินชัย หายโศก)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายลอย ปาคา)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายเตือน แก้วกล้า)

- บ.ทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายน้อย นามมะ)

- บ.หนองแสง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายบันลือ บุญภา)

- บ.คลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายคนึง กรกิ่ง)

- บ.หนองไผ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นางน้อย ลอยจันทึก)

- บ.ใหม่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางวาสนา ปัชชา)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายคงคา ตฤณชาติ)

- บ.กระบกคู่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายฉลวย ทองภาพ)

- บ.ห้วยหนามตะเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายสุนันท์ อ่อนคำ)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายศักดา พุทธาประสิทธิ์)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel