FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:31:38

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้ของ Hotan, China ไม่มีรายงานความเสียหาย(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า

สำหรับลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
มีฝนบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๐.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.ปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายชัชวาลย์ เปียแป้น)

- บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส อากาศดี (นายจีระ ขัดสาย)

- บ.นาท่าลี่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส มีแดดออก (นายสมควร เต่ยภูเขียว)

- บ.น้ำทิพย์ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น (นายสุพจน์ สบู่ทอง)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายภูวดล ปิ่นทองคำ)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.สันติสุข ต.คลองตะเครา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทองสา ชานอก)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส อากาศดี (นายแก้วสุริยา บุญสมยา)

- บ.ป่าผาก ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางบังอร ม่วงน้อย)

- บ.ห้วยมะปรางค์ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น (นายวิสุทธิ์ เกรียงไกร)

- บ.ปากทรง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายไพศาล หนูนุ้ย)

- บ.วังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายวิเชียร บุญพัฒน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel