กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโร่ง อากาศดี มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:02:30

 บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโร่ง อากาศดี มีแดดออก นายชัชวาลย์ เปียแป้น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS