FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:07

                              

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.         

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของ Nobeoka, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก ๑ – ๒ องศาเซลเซียส และภาคอื่นๆ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย สำหรับลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนเกิดขึ้นได้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ๔.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นางจันทร์ศรี มังคละพรมมา)

- บ.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธีระพงษ์ คำอ้าย)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.โนนแสงเพชร ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายอนุพันธ์ เกาะประทุ)

- บ.นา ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายวิทยา คณหา)

- บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายประเวก อยู่รอง)

- บ.คลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศดี (นายสมพร แจ่มศิริ)

- บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายทวี เป้งไชโม)

- บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุมงคล แสนทำพล)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางสาวอรทัย ใจดี)

- บ.นาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสำราญ สองสมุทร)

- บ.คลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีลมเล็กน้อย (นายหาบ หลีมาด)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางประภา อรุณ)

- บ.ท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายถาวร มานะทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel