กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กุ่มเนิ้งใต้ ม.6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:21:48
 
บ.กุ่มเนิ้งใต้ ม.6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_นางจันทร์ศรี มังคละพรมมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS