กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:29:00

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Guthrie, Oklahoma ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับ ลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.ท่าผา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายหลวง บัวระเพชร)

- บ.ศรีบุญเรือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสำเนา ใจน้อย)

- บ.ผาคำ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายเจริญศักดิ์ ต๊ะแก้ว)

- บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายแทน คล้ายกระจ่าง)

- บ.ท่ามะกรูด ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร สิงหา)

- บ.กุดรัง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายภูธร หมื่นวงค์)

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายทองเติม ทุรันตะวิริยะ)

- บ.ห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม จันทร์เครือยิ้ม)

- บ.โนนสว่าง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายใบ สุติยะวัน)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายชริน เอี่ยมชื่น)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวกฤษณา สวนแร่)

- บ.ควนสวนปัด ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย อินณรงค์)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS