กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:46

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของ Port Hardy, Canada ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปสูงประมาณ ๒ เมตร สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ (๑๗ ก.พ. ๕๗) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตรห้วยโป่ง จ.ระยอง ๓๘.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายประทีป โกเรศ)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายศุภชัย สารทรัพย์)

- บ.ผาหนองเสม็ด ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย         (นางฉลาย นีละจินดา)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

- บ.ยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำรูญ สะลาคำ)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายมานะ สะมาสี)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.เกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวีระชัย ไชยพงศ์)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายอ้าย หมู่แก้ว)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS