FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:57

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๗.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกของ Port-Olry, Vanuatu ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันนี้ (๑๗ ก.พ. ๕๗) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒ – ๔ องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.น่าน ๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐.๕ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

- บ.ใหม่เรวา ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก          (นายเสาร์ นาไพรวัลย์)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเฉลียว ภูพันลำ)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศดี มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.หนองแห้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายเมืองสิงห์ มงคล)

- บ.โคกสะแกราช ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆกระจาย (นางทัศนีย์ พิณจะโป๊ะ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.วังส้าน ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายทนงค์ ชูแก้ว)

- บ.โตน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายนิยม เกื้อเกตุ)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายวิโรจน์ ห่อหุ้ม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel