กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:58

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๐.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๗  เวลา ๐๔.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกของ Chirikof Island, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในวันนี้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่ได้ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาถึงประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (๑๙ ก.พ. ๕๗) ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.กำแพงเพชร ๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.แม่รากเหนือ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคำ พลฤทธิ์)

- บ.คลองอุดม  ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ รักยศไทย)

- บ.สันติสุข ต.คลองตระเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้อากาศหนาว มีแดดอ่อนๆ (นายทองสา ชานอก)

- บ.ตรอกนองกลาง  ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์)

- บ.คลองพระเจ้า ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายแดง ทองอ้น)

- บ.บ่อเก่าบน ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย คาคู้)

- บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

- บ.ท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายวินัย พูดดี)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ขวดน้ำมัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม เชื้อบุญมี)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางวรรณี บุตรดี)

- บ.ห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม จันทร์เครือยิ้ม)

- บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

- บ.ทุ่งเงิบ ต.บ้านตูบ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายวิชัย บุญบุตร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS