กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขวดน้ำมัน ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:50:52
 
บ.ขวดน้ำมัน ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก_นายเฉลิม เชื้อบุญมี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS