FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:26:23

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๒.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๖. ๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Santiago, Peru ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว คาดว่าจะมีอิทธิพลอยู่ถึงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๗ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก และมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิลดลงได้ ๕ – ๗ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๒ ก.พ. ๕๗ และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครพนม ๕.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.โนนทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้อากาศเย็น แต่ช่วงสายก็จะเริ่มร้อน (นายปานเทพ คำภูแก้ว)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าหลัว (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตก (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง (นายบัว บุตรโคตร)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.หน้าเขา ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุรากษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายวินัย ช่วยรักษ์)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.ต้นเนียง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศค่อนข้างร้อน (นายสาโรจน์ รักเคี่ยน)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายธงชัย หอมหวาน)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย (นายสมบูรณ์ บุญสม)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ใหม่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายทอน คันธะวงค์)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นางสีพิณ คำนาลักษณ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel