FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ้านหน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนอากาศร้อน

วันที่ 19 ก.พ. 2557 07:34:01
 
บ.บ้านหน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนอากาศร้อน_นายวินัย ช่วยรักษ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel