FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:22:13
 
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๙.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗ เวลา ๑๖. ๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Tual, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และทะเลจีนใต้   ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นและมีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒ – ๔ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

สำหรับ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จ.อุบลราชธานี ๘.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. ฝนตกปรอยๆตั้งแต่ ๐๓.๐๐ น. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. มีฝนตกเล็กน้อยช่วง ๐๓.๐๐ น. (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น ลมแรง (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- หน่วยพิทักษ์ อช. ที่ กช. ๔ (คลองพลู) อ.เกาะช้าง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายฉลบอง พันธุนาคิน)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.สวนกลาง ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมพร ส่งศรี)

- บ.ไสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.เนินสะอาด ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายไว้ พามาก)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายเสรี คาพุก)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.แม่เฟือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจรินทร์ วงศ์ธานี)

- บ.ศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ ถามูล)

- บ.สบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอรรถพล บุญเทพ)

- บ.คลองศรีสุก ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ลมแรง (นายอนุชา สัจจะพันธ์)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายมานะ สะมาลี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel