กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำป่างาม ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงใกล้สว่างมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:52:48
 
บ.ซำป่างาม ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงใกล้สว่างมีฝนตกปรอยๆ_นายขจร เกตุสุนทร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS