กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อเช้ามีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:35:04
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อเช้ามีฝนตกปรอยๆ_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS