กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:02:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๔.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Boal Atas, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าว         มีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนขึ้นกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น         กับมีหมอกในตอนเช้าในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงด้วย ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตรตะกั่วป่า จ.พังงา ๑.๖ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

- บ.แม่ตาใน ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอ้าย ใจชุ่ม)

- บ.โนนศิลา ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองคำ กองพิลา)

- บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพฑูรย์ รัตนาจารย์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นางลำพึง ฤทธนานนท์)

- บ.มาบตารอด ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นลงเล็กน้อย (นายวินัย สว่างดี)

- บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายชูศักดิ์ ศักดิ์วิจิตรเดชา)

- บ.หินลาด ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายบุญชัย คำทองดี)

- บ.น้ำซับ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสมเพียร แห้วเพ็ชร์)

- บ.ในไร่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ ทอยถาว)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS