กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนศิลา ม.6 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:25:01
 
บ.โนนศิลา ม.6 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว_นายทองคำ กองพิลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS