กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนฝาง ม.5 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:27:16
 
บ.ขุนฝาง ม.5 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายเวียน กุลณะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS