FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:54

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๖.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออกของ Makurazaki, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อน และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.เขาพัง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้อากาศเย็น ช่วงสายอากาศจะร้อนขึ้น (นายจรัญ ผ่องเกษม)

- บ.ปลายนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ช่วงเช้าอากาศเย็น ช่วงสายๆอากาศร้อนขึ้น (นายไพรัตน์ สุขสถาพรชัย)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าหลัว หมอกลงจัด (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- บ.ป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ช่วงเช้ามืดอากาศเย็น หมอกลงค่อนข้างจัด (นางสิรี ทองมี)

- บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้อากาศยังหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายไชโย จันทร์สืบ)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศอุ่น มีแดดอ่อนๆ (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

- บ.วังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายวิเชียร บุญพัฒน์)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มร้อนแล้ว (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ปลายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นๆ (นายณรงค์ ถามูล)

- บ.สะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้หมอกหนา อากาศหนาว (นายฐิติวัฒน์ จันดี)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโปร่ง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายสมพร วังคีรี)

- บ.เหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศค่อนข้างหนาว (นายสะมะแอ โหดหมาน)

- บ.นา ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายวิทยา คณทา)

- บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกเล็กน้อย (นายสำราญ สีดาหอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel