กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศอุ่น มีแดดอ่อนๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:58:50
 
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศอุ่น มีแดดอ่อนๆ_นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS