FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:57

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๕.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Plentywood, Montana ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เว้นแต่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๐.๖ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.สันป่าปอ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป่า จงเชียงราย เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าหลัว หมอกเล็กน้อย (นายทองพันธ์ ไชยรัตน์)

- บ.ห้วยอึ้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล)

- บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้อากาศเย็นสบาย มีหมอกลงเล็กน้อย (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

- บ.แม่ซ้าย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสัมพันธ์ หน่อคำ)

- บ.ป่าหุ่ง ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าหลัว หมอกเล็กน้อย (นายเสนอ ปิยะอินทร์)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย (นายเฉลียว ภูพันคำ)

- บ.ริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายวิทยา ปานแดง)

- บ.หนองเชียงรอด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าหลัว หมอกลง (นายบุญหลาย เจริญถิ่น)

- บ.หนองว้าพัฒนา ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลมเล็กน้อย (นายพิษณุ บาลจบ)

- บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย (นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายคงตา ตฤณชาติ)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายภิรมณ์ แย้มสวน)

- บ.ทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายมานพ สัตย์ซื่อ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.คลองหมวย ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายอภิชัย ชูคง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel