FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยอึ้น ม.10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

วันที่ 26 ก.พ. 2557 07:03:11
 
บ.ห้วยอึ้น ม.10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น _นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel