FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:11

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๗   เวลา ๐๗.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ McCord, Oklahoma ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เว้นแต่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สำนักงานเกษตร อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  ๒.๔ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายบุญมา อินต๊ะ)

- บ.นาฝายใต้ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายยศ นาคเอี่ยม)

- บ.เหมือนแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

- บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุนเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายทวีศักดิ์ แก้วยศ)

- บ.เนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส สลับมีแดดอ่อน (นายทองเติม ใจแข็ง)

- บ.โคกกรวด ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน (นายแมน แซ่โง้ว)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายฉลาด พัตจุน)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.นาหิน ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสวัสดิ์ ชากอง)

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายราตรี ทิพย์ลาย)

- บ.คลองผักขม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส สลับมีแดด (นายธนวัฒน์ สีหนา)

- บ.คลองจระเข้ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นางราตรี บัวผา)

- บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุมงคล แสนทำพล)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสำราญ ลิ้มมณี)

- บ.ไทรงาม ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเสนาะ หาญกล้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel