FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:38

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๘ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๕.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทาง Banda Sea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เว้นแต่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ต.หมูม่น จ.กาฬสินธุ์ ๐.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

- บ.เขาวงษ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมชาย คชรินทร์)

- บ.หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวิระพงษ์ เจริญคง)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส สลับมีแดด (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.วังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นางสวรรค์ รักภักดี)

- บ.วังตก ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวาสนา กะมะเรศ)

- บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก (นายผจญ อินต๊ะมูล)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายเฉลียว ภูพันคำ)

- บ.สะแกเครือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย (นายเอกชัย จันมา)

- บ.บ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายทองคำ บุญจันทร์)

- บ.ร่องเจริญ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายนุกูล อิวารี)

- บ.สันติสุข ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญเลิศ เกินสอน)

- บ.เขาน้อย ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสุทิน สงวนทรัพย์)

- บ.หนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนิกร ทองอร่าม)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายปราโมทย์ สงขาว)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ตาลเจ็ดต้น ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสำเริง ตังกุลา)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

- บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางอำพัน คำอ้าย)

-  บ.บ้องตี้น้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทองคูณ บุญหนา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel