FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:34

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของ Larsen Bay, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ต.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕

- บ.แม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมชาย พงษ์เทพ)

- บ.น้ำฮาก ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายซน สุทธวงค์)

- บ.กาใส ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายปลั่ง สมณา)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มร้อนขึ้น (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชัชวาลย์ เป้ยแป้น)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายหมิน สิงห์ทอง)

- บ.คลองเจริญ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายนิคม ภาคโพธิ์)

- บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายปัด ธรรมโม)

- บ.ตลิ่งสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว สลับแดดจ้า อากาศเริ่มร้อนขึ้น (นางสุมาลี อำไพ)

- บ.ปางสัก ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจรัญ ทองเจริญ)

- บ.วังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับแดดออก อากาศร้อน (นายสำเริง กาฬษร)

- บ.เขาพริก ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอนุชิต สุขเจริญ)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพรสถิตย์ กุลรัตน์)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี (นายเอนก ฉัตรเงิน)

- บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนุชาติ บุญประโสม)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถวิล ผลเจริญ)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางประภา อรุณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel