กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:25

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๔ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๘๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๗   เวลา ๐๖.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Ndoi Island, Fiji ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว      ในตอนกลางวัน ส่วนภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย       และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในวันพรุ่งนี้ (๕ มี.ค. ๕๗) ทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วง         วันที่ ๕-๖ มี.ค. ๕๗ นี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเกษตร อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ๑๘ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายแทน คลายกระจ่าง)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย มีแดดอ่อนๆ (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

- บ.แก่งปลาปก ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย มีแดดอ่อนๆ (นายทองมา ล้านสิงห์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนจัด ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.นาตันจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายชะลอ คุ้มสะอาด)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.นอกท่า ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายเมตตา อนุพันธ์)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.ป่าผาก ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางบังอร ม่วงน้อย)

- อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง อากาศเย็น มีแดดอ่อนๆ (นางสาววรอร พลไชย : เจ้าหน้าที่ทธ.)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS