FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศแจ่มใสอากาศร้อนมากช่วงกลางวัน

วันที่ 4 มี.ค. 2557 11:00:23
 
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศแจ่มใสอากาศร้อนมากช่วงกลางวัน_นายอ่ำ ธนู
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel