FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:10:50

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกของ Searles Valley, California ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในช่วงวันที่ ๕ – ๗ มี.ค. ๕๗ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ปทุมธานี ๑.๒ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕

- บ.ตาลเจ็ดต้น ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสำเริง ตังกุลา)

- บ.ร่มโพธิ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายธงชัย แซ่หาญ)

- บ.ทาม่อน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกปกคลุม ไม่มีฝนตก (นายอุทัย ปางอูป)

- บ.หนอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจันทร์ อินสะวาท)

- บ.นาม่วง ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสง่า จินะแปง)

- บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายบุญส่ง บุญกระจ่าง)

- บ.ท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ ยอดขวัญ)

- บ.ลำพระยา ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย (นายแก้ว แซ่ลี้)

- บ.น้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายทองแดง ขจรกลาง)

- บ.หลุมมะนาว ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายชุมพร เพิ่มพูล)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.เทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายยงยุทธ สมล่ำ)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นางสมใจ กองขุนชาติ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel