FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:49

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Bristol Island, South Sandwich Islands ไม่มีรายงาน ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน ส่วนภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเกษตร อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ๒๐.๖ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕

- บ.คลองกัว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหาบ หลีมาด)

- บ.วังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไม พูลภักดี)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ แก้วนำ)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายปราโมทย์ สงขาว)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดอ่อนๆ (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพร ดอนละไพร)

- บ.สหกรณ์นิคม ต.สหกรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนิพล รัตนวงค์)

- บ.วังบง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายจรัส แก้วสุภา)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายชวน ผสม)

- บ.น้ำยืน ต.โชง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายปัด ธรรมโม)

- บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

- บ.กล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็นสบาย (นายเอกวิทย์ กาบาด)

- บ.วังบึง ต.ไผ่ทอง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นางบัวสร้อย เสือเพชร)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel