FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสะอาด ม.6 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_ช่วงเย็นนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ช่วงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 7 มี.ค. 2557 17:30:06
 
บ.โคกสะอาด ม.6 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_ช่วงเย็นนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ช่วงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าว_นายอรุณ บัวบานคำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel