FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:29:40

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๕๗     เวลา ๐๘.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Culebra, Puerto Rico ไม่มีรายงาน ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครพนม ๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕

- บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควัน ไม่มีฝนตก (นายไชโย จันทร์สืบ)

- บ.ต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควัน ไม่มีฝนตก (นายสุนัย วงค์กัณทะ)

- บ.กันฝาย ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางจินตนา แปงกันยา)

- บ.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธีระพงษ์ คำอ้าย)

- บ.ตลิ่งสูง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสุมาลี อำไพ)

- บ.หัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายยม โสประดิษฐ)

- บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ รักยศไทย)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเสรี คาผุก)

- บ.บึงต้นชัน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญยง รอดมา)

- บ.ต้นมะม่วง ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายประเสริฐ ดำเนินผล)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายขิม แก้วก้าว)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย ฝันฝา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel